Evalueringsmodel for supplerende initiativer

Evalueringsmodellen er udviklet af Steno Diabetes Center Odense (SDCO), for at skabe et 'best practise' baseret evalueringssetup for alle supplerende initiativer under SDCO. Evalueringsmodellen bygger på principperne fra MTV (Medicinsk Teknologivurdering). Den består af et longitudinelt design med 4 domæner – patientperspektiv, kliniske parametre, organisation og økonomi. Hvert domæne indeholder en oversigt over måleparametre, metoder til dataindsamling samt et bud på det optimale dataindsamlingstidspunkt. Modellen kan frit benyttes som inspiration til andet arbejde med evaluering af projekter, men SDCO fralægger sig ansvaret for brugen af modellen i andre sammenhænge. Al tilgængeligt materiale på siden er det senest opdaterede (ældre versioner kan rekvireres ved kontakt til SDCO).

Ramme for evalueringen

Domæner Før (baseline) Undervejs/midtvejs Efter (endline) Drift
Patient-perspektiv

Patienttilfredshed

Livskvalitet

Diabetesstress

Løbende målinger

Patienttilfredshed

Livskvalitet

Diabetesstress

Patienttilfredshed

Livskvalitet

Kliniske parametre

Kvalitetsindikatorer

Psykiske indikatorer

Indlæggelser/genindlæggelser

Aktivitet

Kvalitet

Kvalitetsindikatorer

Psykiske indikatorer

Indlæggelser/genindlæggelser

Aktivitet

Kvalitet

Organisering

Struktur

Proces

Kultur

Implementering

Organisering

Struktur

Proces

Kultur

Implementeringsgrad

Økonomi

Investering

Drift

Økonomi

Ressourceforbrug

Forskel i driftsudgifter

Mini-MTV SDCO

Sundhedsøkonomisk vurdering

Om evaluerings- modellen

Evalueringsmodellen skal være med til at sikre systematik og kvalitet i evalueringsprocessen samt bedst mulig udnyttelse af ressourcerne i forhold til udførsel og afrapportering på alle initiativer i Steno Diabetes Center Odense (SDCO). Beskrivelser af de supplerende initiativer er tilgængelige via SDCO’s hjemmeside.
Modellen bygger på metoden bag Medicinsk Teknologivurdering (MTV), og er udviklet i et samarbejde med Center for Innovativ Medicinsk Teknologivurdering (CIMT)

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Kontakt faglig leder for Kvalitet- og Monitoreringsområdet Grete Skøtt Pedersen, så sørger hun for at lede dig på rette spor.
kontakt