Kliniske parametre

Under evaluering af de kliniske indikatorer undersøges hvilke effekter initiativet har på patienternes helbred i forhold til kort-og langsigtede effektmål. De indikatorer som følges på kortere sigt, er dem som patienterne regelmæssigt screenes for, så som diabeteskomplikationer. De indikatorer som følges på længere sigt er senkomplikationer, co-morbiditet, indlæggelser/genindlæggelser og dødelighed.

Downloads

Måleparametre

Indikatorer

Målemetoder/ Redskaber

Datakilder

Datatype

Måletidspunkter

Kortsigtet

Kliniske kvalitetsparametre

Glykæmisk kontrol (HbA1C og CGM)

Lipidprofil

Blodtryk (klinik)

Registerdata

Dialog/ DVDD

Direkte måling ved hjælp af analytisk instrument

Opstart og slutevaluering

Kort- og langsigtet

Psykiske kliniske parametre

Psykiatrisk diagnose (depression)

Brugen af psykofarmaka

Registerdata

FMK data og psykofarmaka

LPR på diagnoser

Screening

Opstart og slutevaluering

Kort- og langsigtet

KRAM-faktorer

BMI

Rygning

Alkohol

Registerdata

Spørgeskema omkring risikoadfærd

Dialog: rygning, højde og vægt

AUDIT-C

Screening

Selvrapporteret

Opstart og slutevaluering

Kortsigtet

Diabetiske senkomplikationer

Øjensygdom, fodsygdom, nyresygdom og neuropati

Registerdata

Dialog/ DVDD

Direkte målinger

Screeningsredskab

Løbende monitorering (kvartalsvis og årligt)

KPI’er langsigtet

Langsigtet

Co-morbiditet

Hjertekarsygdomme, KOL, lidelser i bevægeapparatet

Registerdata

LPR

KPI’er langsigtet

Mortalitet

Død af alle årsager og underliggende dødsårsager

Registerdata

LPR

KPI’er langsigtet

Ind- og genindlæggelsesfrekvens

Registerdata

LPR

KPI’er langsigtet

triangle background

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Kontakt faglig leder for Kvalitet- og Monitoreringsområdet Grete Skøtt Pedersen, så sørger hun for at lede dig på rette spor.
kontakt