Økonomi

Evaluering af de økonomiske aspekter omfatter beregning af de samlede omkostninger og omkostningerne per patient. Derudover omfatter det beregning af de økonomiske effekter af ændringer i patienternes forbrug af sundhedsydelser som følge af initiativet. Den økonomiske evaluering kan indeholde en sundhedsøkonomisk Mini-MTV som beslutningsstøtte til videre drift af initiativerne.

Måleparametre

Indikatorer

Målemetoder/ Redskaber

Datakilder

Datatype

Måletidspunkter

Investerings- omkostninger

Investering i udstyr, lokaler, hardware, software Investering i personale (uddannelse)

Interview

Spørgeskema

Projektledere

Afdelingsledere

Ekspertvurdering

Ved projektstart

Driftsomkostninger

Personaleforbrug per patient
Udstyr per patient
Transport per patient
Medicin per patient

Spørgsmål til patienter eller personale

Registerdata og data fra spørgeskema til den enkelte patient

Dataindsamling parallelt med de kliniske data

Fra projektstart til projektslut

Økonomiske gevinster

Per patient:

  • Skadestue
  • Indlæggelse
  • Ambulant behandling
  • Egen læge
  • Speciallæge
  • Kommunale ydelser (f.eks. hjemmesygepleje)
  • Medicin
  • Transport

Registerdata eller spørgsmål til patienter

Registerdata og data fra spørgeskema til den enkelte patient

Dataindsamling parallelt med de kliniske data

Fra projektstart til projektslut

Business case

DRG-værdien af  interventionen
Kommunal medfinansiering på sundhedsområdet

Registerdata

Registerdata

Dataindsamling parallelt med de kliniske data

Fra projektstart til projektslut

triangle background

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Kontakt faglig leder for Kvalitet- og Monitoreringsområdet Grete Skøtt Pedersen, så sørger hun for at lede dig på rette spor.
kontakt