Organisering

Evaluering af de organisatoriske aspekter og processer omfatter vurdering af de ressourcer, der skal mobiliseres og organiseres ved implementering af nye initiativer. I implementeringsfasen undersøges desuden patient-flow, fagprofessionelt perspektiv og de underliggende arbejdsprocesser. Procesevalueringen bidrager til læring og løbende justering af initiativerne.

Måleparametre

Indikatorer

Målemetoder/ Redskaber

Datakilder

Datatype

Måletidspunkter

Struktur

Organisatoriske ændringer

Ændringer i opgavestrukturering

Opgaveglidning

Ændret arbejdsdeling

Organisationsbeskrivelser

Observationsstudier

Interviews

Spørgeskemaer

Organisationsbeskrivelser

Personalet

Kohortestudier

Ekspertvurderinger

Ideelt før, under og efter implementering

Proces

Aktivitet

Tidsforbrug

Samarbejdsrelationer

Uddannelse

Organisationsbeskrivelser

Observationsstudier

Interviews

Spørgeskemaer

Arbejdsgangsbeskrivelser

Instrukser

Personalet

Kohortestudier

Ekspertvurderinger

Ideelt før, under og efter implementering

Kultur

Personalets opfattelse

Personalets erfaringer

Personalets tilfredshed

Spørgeskema

Enkeltinterviews

Fokusgruppeinterviews

Personalet

Kohortestudier

Ekspertvurderinger

Ideelt før, under og efter implementering

Ledelse

Ledelsens holdninger

Ledelsens aktiviteter

Observation

Interviews

Ledere

Personalet

Kohortestudier

Ekspertvurderinger

Ideelt før, under og efter implementering

triangle background

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Kontakt faglig leder for Kvalitet- og Monitoreringsområdet Grete Skøtt Pedersen, så sørger hun for at lede dig på rette spor.
kontakt