Patient-perspektiv

Evaluering af patienternes perspektiv tager udgangspunkt i patienternes subjektive oplevelser og vurdering af indsatsen i initiativerne. Informationer, der kommer direkte fra patienterne selv, udgør en central informationskilde til f.eks. viden om deres oplevelse og tilfredshed med indsatsen, samt deres vurdering af mestringsevner, trivsel og livskvalitet.

Måleparametre

Indikatorer

Målemetoder/ Redskaber

Datakilder

Datatype

Måletidspunkter

Patienttilfredshed

Overordnet tilfredshed med behandling

Kontakten med sundhedspersonalet

Brugerinvolvering

Kontinuitet i patientforløb

Spørgeskemaer

LUP undersøgelser

SDCO undersøgelse af patientoplevelser

Initiativspecifikke spørgeskemaer

Selvrapporteret

Ideelt før, under og efter implementering

Livskvalitet og trivsel

Livskvalitet

Mental sundhed og trivsel

Spørgeskemaer (eks. WHOQOL-BREF, ADDQOL, WHO-5)

Enkeltinterviews

Fokusgruppeinterviews

SDCO undersøgelse af patientoplevelser

Initiativspecifikke spørgeskemaer

PRO diabetesdata (2020)

Selvrapporteret

Ideelt før, under og efter implementering

Diabetesstress

Diabetesstress

Spørgeskemaer (eks. PAID, VBS-PRO-DIA, DDS)

Enkeltinterviews

SDCO undersøgelse af patientoplevelser

Initiativspecifikke spørgeskemaer

PRO diabetesdata (2020)

Selvrapporteret

Screening

Ideelt før, under og efter implementering

Mestring/ håndtering af kronisk sygdom

Handlekompetence

Accept af kronisk sygdom

Tryghed ift sygdomshåndtering

Spørgeskemaer (eks. HeiQ, PRO-diabetes spørgsmål)

Enkeltinterviews

Fokusgruppeinterviews

Initiativspecifikke spørgeskemaer

Selvrapporteret

Ideelt før, efter og under implementering

triangle background

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Kontakt faglig leder for Kvalitet- og Monitoreringsområdet Grete Skøtt Pedersen, så sørger hun for at lede dig på rette spor.
kontakt